Radioweekly / Dj-Photo / Activity / fan-club / Music / McDonald's
Children Action Club ร่วมกับร้าน HomeWork Shop
  เปิดโลกกิจกรรมทางศิลปะ สำหรับเด็กๆ  อายุ 4 - 8 ปี

วัตถุประสงค์
1. เด็กๆ จะมีโอกาสปฎิบัติ และทดลองวิธีการศิลปะแบบใหม่ๆ ด้วยตัวเอง
เพื่อเสริมสร้าง ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการให้กว้างไกล


2. เพื่อให้เด็กๆ เกิดทักษะ และทัศนคติที่ดีต่อศิลปะ เป็นพื้นฐานในการพัฒนา
ทักษะทางด้านอื่นต่อไป


3. เพื่อให้เด็กสามารถทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ซึ่งจะมีผลต่อการปรับตัว
ให้อยู่ร่วมกับผู้อื่น ได้ นอกเหนือจากผู้ปกครอง


เปิดสอน ทุกวันเสาร์ 10.00 - 12.00 น.
ระยะเวลา 7 สัปดาห์ ค่าเรียน 900 บาท
เริ่มเรียน เสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2543
* มีอาหารว่างและอุปกรณ์การเรียนให้*
ผู้สอน อรสิริ อินทรโชติ ศบ.ภาพพิมพ์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
กิจกรรมการเรียน
   1. รูปเหมือนตัวเอง 
 2. ปั้นดินให้เป็นดาว   
   3. วาดรูปจากจินตนาการ
   4. ภาพพิมพ์แสนสนุก
   5. โปสการ์ดทำเองก็ได้ ง่ายจัง
   6. ศิลปกับการทำอาหาร
   7. วาดรูปสัตว์ในสวนสัตว์
            
    

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ ร้าน HomeWork Shop
ติดกับอาคารล้านนา 3 ถ.ห้วยแก้ว
เยื้องกับโรงแรม เชียงใหม่ภูคำ
หรือ
โทร 217388 , 01-8818823